Classificação segundo a Flora brasiliensis

    Família Celastrineae
    Siegfried Reissek [Reissek]
      Tribo Evonymeae Endl.

Referência

Vol 11 Part 1 pag. 3-30 tab. 1-4,6-9 textos  pranchas